Slovarček

Agrobiocenoza

Agrobiocenoza je nastala zaradi delovanja človeka, ko je spremenil prvotno okolje v pašnike, obdelane površine, sadovnjake ipd., zato je tudi njen obstanek popolnoma odvisen od človekove dejavnosti.