Slovarček

Agromelioracija

Agromelioracija je sistem preurejanja zemljišč, s katerim se spremeni lastnost in uporabnost teh zemljišč. Poseben poudarek je na vodnem in zračnem režimu, kot npr. osuševanje, namakanje. Gre za velike posege v naravo, ki so pogosto tudi zelo škodljivi.