Slovarček

Agroekosistem

Agroekosistem je ime za kmetijski eko sistem.