Slovarček

Agronomija

Agronomija je veda o obdelovanju tal in pridelovanju rastlin.