Slovarček

Agrotehnika

Agrotehnika je veda, ki se ukvarja s povečanjem kmetijske proizvodnje s tehničnimi sredstvi in tehnologijami. Prisotna je v vseh fazah kmetijske proizvodnje od priprave zemlje, priprave semen oz. sadik, obdelave med rastjo, pri žetvi oz. pobiranju pridelkov do shranjevanja pridelkov in njihove predelave.