Slovarček

Aklimatizacija

Prilagajanje organizmov (predvsem) drugačnim vremenskim razmeram, imenujemo aklimatizacija. Pri tem prilaganju potekajo v organizmih številni procesi.