Slovarček

Aktinometer

Aktinometer je naprava za merjenje direktnega sončnega in radioaktivnega sevanja.