Slovarček

Aktivator

Aktivator je snov, ki poveča učinkovitost delovanja katalizatorja.