Slovarček

Aktivna snov

Aktivna snov deluje aktivno na okolje ali na drugo snov. Primera: aktivno oglje, aktivna voda, ...