Slovarček

Akumulacija

Akumulacija je koncentriranje ali odlaganje določenih snovi na določenem mestu. Primeri: akumulacija vode in odpadkov v akumulacijskem jezeru hidroelektraren, akumulacija škodljivih snovi v organizmu itd.