Slovarček

Akustika

Akustika je veja fizike, ki se ukvarja s proučevanjem zvoka.