Slovarček

Akvakultura

Akvakultura je gospodarska dejavnost, v kateri se ukvarjajo z gojenjem vodnih živali v bazenih, vodnih zajetjih ipd.