Slovarček

Alelopatija

Z alelopatijo označujemo vpliv rastlin na druge rastline. Rastline spuščajo v okolje različne kemikalije – spojine, s katerimi lahko pozitivno ali negativno vplivajo na druge rastline v okolici in si s tem zagotavljajo boljše možnosti za obstoj v okolju.