Slovarček

Allejevo pravilo

Ameriški ekolog Alle se je ukvarjal s kompleksnimi problemi obstoja populacij v določenem življenjskem okolju. Pravilo imenovano po njem govori o tem, koliko določene populacije lahko preživi v določenem okolju.