Slovarček

Alge

Alge so rastline, avtotrofne steljčnice iz dveh oddelkov nižjih rastlin.