Slovarček

Algicidi

Algicidi so pesticidi za uničevanje alg površinskih voda.