Slovarček

Alkalno

Alkalno pomeni bazično. pH alkalnih raztopin je večji kot 7. Najbolj alkalne raztopine imajo pH 14.