Slovarček

Alkili

Alkili - alkilne skupine so zelo reaktivne skupine, organski radikali, ki nastanejo pri odcepitvi vodika iz molekule alkana. Splošna formula za alkilno skupino je Cn H2n+1. Primer: iz molekule etana CH3-CH3 se odcepi vodik in nastane radikal CH3-CH2 - etil.