Slovarček

Alohtone snovi

Snovi, ki nastajajo zunaj ekosistema in prihajajo vanj se imenujejo alohtone snovi. Prenašajo jih lahko vode, zrak, živali itd.