Slovarček

Alohtone vrste

To so tiste živali in rastline, ki prihajajo v določen ekosistem iz drugih geografskih območij.