Slovarček

Aluvialna tla

Aluvialna tla so nastala z naplavinami, kot so prod, glina, pesek, mulj.