Slovarček

Amilaze

Amilaze so encimi, ki se nahajajo v slini, slinavki, v sladu itd. ter povzročajo razkroj škroba.