Slovarček

Anabolizem

Z anabolizmom označujemo kemične procese v organizmih , pri katerih iz enostavnih snovi nastajajo večje molekule, kot npr. sinteza proteinov ali maščob v organizmih iz enostavnih molekul.