Slovarček

Anaeroben

Anaeroben je oznaka za okolje, v katerem ni kisika.