Slovarček

Anaerobioza

Anaerobioza je oznaka za življenje brez kisika.