Slovarček

Anatomija

Anatomija je veda, ki preučuje zgradbo živih organizmov in njihovo delovanje.