Slovarček

Anorganska gnojila

Anorganska gnojila so snovi, ki pospešujejo rast rastlin in vsebujejo topne anorganske soli. Primer: gnojilo NPK vsebuje dušikove, fosforjeve in kalijeve soli.