Slovarček

Antagonizem

Antagonizem pomeni nasprotovanje, nasprotno delovanje snovi.