Slovarček

Antidetonatorji

Antidetontorji so snovi, ki povečujejo kakovost goriv, saj zmanjšujejo možnost nekontroliranega vžiga zmesi hlapov goriva in zraka. Včasih so porabili največ svinčevih spojin, vendar se le te sedaj skoraj prepovedane in se uporabljajo druge snovi, kot so alkoholi, estri ipr.