Slovarček

Arondacija

Arondacija je zaokrožitev zemljišč v enoten kompleks, zaradi gospodarnejše obdelave ali iz drugih namenov.