Slovarček

Astronomija

Astronomija je veda, ki se ukvarja z raziskovanjem vesolja, posebej z raziskovanjem nebesnih teles.