Slovarček

Atmofilni elementi

Atmofilni elementi so tisti, ki sestavljajo ozračje (atmosfero).