Slovarček

Avtohton

Avtohton pomeni prvoten, tam kjer je nastal, domač ipd.