Slovarček

Avtohtone snovi

Avtohtone snovi so tiste snovi , ki nastajajo znotraj določenega ekosistema.