Slovarček

Avtohtona vrsta

Med avtohtone vrste uvrščamo tiste organizme, ki živijo na območju, iz katerega tudi izhajajo.