Slovarček

Avtotrofizacija

Z avtotrofizacijo označujemo proces, pri katerem se zaradi različnih bioloških procesov, zelo poveča proizvodnost jezera ali ribnika.