Slovarček

Avtotrofni organizem

Avtotrofni organizmi (zelene rastline in nekatere bakterije) imajo sposobnost proizvajanja večjih molekul iz enostavnih. Na ta način iz enostavnih sestavnih zraka (CO2, N2, ,O2 ), vode (H2O) in drugih molekul (npr. amoniaka - NH3) ter mineralnih snovi ter ob pomoči sončne in kemične energije, izgradijo saharide, beljakovine, maščobe idr. snovi. Avtotrofni organizmi (rastline) so hrana za živali in človeka.