Slovarček

Anion

Anion je negativno nabit ion, ki nastane, ko atom ali atomska skupina sprejme enega ali več elektronov.
Število protonov:0
Število nevtronov:0