Slovarček

Bacilonosci

Bacilonosci so zdravi ljudje ali živali, ki prenašajo bolezenske klice (bacile) in lahko okužijo svojo okolico.