Slovarček

Bakterije

Bakterije so enocelični organizmi, velike nekaj tisočink milimetra. Nahajajo se praktično povsod in so zelo pomembne pri številnih procesih v naravi kot npr. kroženje snovi v naravi, preperevanje kamnin, bolezni idr. Bakterije imajo široko uporabo tudi v industriji za prehrambene izdelke (npr. sir), v kemijski industriji( aceton, organske kisline, itd.), v farmaciji ( antibiotiki, vitamini itd.).