Slovarček

Baktericid

Baktericidi so sredstva za uničevanje bakterij. Poznamo različne vrste baktericidov kot npr.pesticidi, razkužilna sredstva, antibiotiki itd.