Slovarček

Bakteriologija

Bakteriologija je veda o bakterijah.