Slovarček

Barje

Ekosistem, za katerega so značilna voda, vlaga, šotna tla in rastline ter živali.