Slovarček

Bentos

Bentos je oznaka za skupnosti organizmov, ki živijo na dnu voda.