Slovarček

Adsorpcija

Je pojav, ko se snov (plin, tekočina ali trdna snov) veže na površino druge snovi (pri absorpciji pa snov prodre v globino druge snovi). Vezi med snovjo, ki se veže na površino, so lahko fizikalne ali kemijske. Pri fizikalnih silah ali Van der Waalsovih silah gre za privlak med dipoli. To pomeni, da morajo biti delci polarni, nakar se vežejo med seboj z elektrostatskimi silami. Pri kemijski adsorpciji se vežejo snovi na površino s kemijskimi vezmi, kar pomeni, da poteče kemijska reakcija – ali ionska, s sprejemanjem ali oddajanjem elektronov, ali pa atomska, s tvorjenjem skupnih elektronskih parov (s prekrivanjem orbital) in s tvorbo kovalentnih vezi.
Število protonov:0
Število nevtronov:0