Slovarček

Aktivacijska energija

Aktivacijska energija je najmanjša energija, ki je potrebna, da lahko poteče kemijska reakcija med atomi ali molekulami, ki so trčili. Za potek kemijske reakcije je namreč nujno, da pride do uspešnega trka atomov ali molekul. To pomeni, da morajo imeti atomi ali molekule, ki se zadenejo, dovolj energije, da lahko pride do preureditev njihovih prejšnjih vezi v nove kemijske vezi. Če trk ni uspešen, se delci odbijejo. Pri atomih in manjših molekulah položaj atoma ali molekule nima pomembnejšega vpliva na hitrost reakcije, pri velikih organskih molekulah pa je zelo pomemben, zato organske reakcije potekajo praviloma počasneje.
Število protonov:0
Število nevtronov:0