Slovarček

Akumulator

Akumulator je naprava, v kateri je zbrana (akumulirana) oz. shranjena kemijska energija in jo lahko tudi oddaja v obliki električne energije. Akumulator je galvanski člen , ki je sposoben pretvarjati kemijsko energijo v električno in obratno.
Število protonov:0
Število nevtronov:0