Slovarček

Avogadrovo število

Avogadrovo število (ali Avogadrova konstanta) pove, da je v 1 molu katerekoli snovi enako število, to je 6,023 x1023 delcev. V 1 molu železa (Fe) ali v 55.8 g železa je npr. 6,023 x 1023 atomov železa (ker so osnovni delci atomi). V 1 molu kisika (O2) oz. v 32 g kisika je 6,023 x1023 molekul kisika, ker je kisik v obliki dvoatomarnih molekul. Ker zavzame 1 mol kisika pri normalnih pogojih 22.4 litra, je Avogadrovo število molekul tudi v tej množini plina. V 1 molu ogljikovega dioksida (CO2) oz. v 44 g ogljikovega monoksida je 6,023 x 1023 molekul ogljikovega dioksida, ker je ogljikov dioksid v obliki molekul.
Število protonov:0
Število nevtronov:0