Slovarček

Brownovo gibanje

Če damo v vodo drobne delce trdne snovi, ki je v vodi netopna (snov suspendiramo v vodi), in se ti delci ne usedejo na dno posode, ampak se gibljejo sem in tja po tekočini popolnoma naključno.To gibanje je mogoče opazovati skozi lečo mikroskopa. Prvi ga je opazil leta 1827 škotski biolog Robert Brown, ki je proučeval pelodova zrnca in delce plute in menil, da zrnca poskakujejo zato, ker so proizvod živih bitij. Šele leta 1905 je genialni Albert Einstein razložil, da zrnca poskakujejo zato, ker se vanje zadevajo molekule vode, ki jih seveda ni mogoče videti, ker so izredno majhne 10-9 m. Iz tega je Einstein sklepal, da imajo majhne molekule vode veliko hitrost in energijo in to tudi pravilno izračunal.
Število protonov:0
Število nevtronov:0