Slovarček

A

A pomeni okrajšavo za amper.

Abiotski dejavniki

Abiotski dejavniki so tisti del nežive narave v okolju, ki vplivajo na organizme. Med abiotske dejavnike uvrščamo vreme, zrak, padavine, veter, svetlobo, vodno okolje, mineralne snovi, tla itd. Abiotski dejavniki sestavljajo skupaj z biotskimi dejavniki ekološke dejavnike.

Abisal

Abisal je globokomorsko območje pod 4.000 m globine.

Ablacija

Ablacija pomeni zmanjšanje npr. ledenikov, zaradi taljenja in izhlapevanja vode, oz. odnašanje drobnega peska zaradi vetra.

Abrazija

Z abrazijo označujemo vplive valovanja morij ali jezer na obalo in nastajanje različnih reliefnih oblik v naravi.

Abrazivi

Abrazivi so snovi, ki se zaradi svoje trdote uporabljajo za mehansko odstranjevanje snovi z manjšo trdoto. Najboljši in najtrši abraziv je diamant. Zaradi redkosti in visokih cen, diamant nadomeščajo v tehnoloških procesih s specialnimi stelitnimi jekli (zlitine železa, volframa, kobalta, jekla) in karbidnimi trdinami, ki se imenujejo tudi widia, kar pomeni trda kot diamant. Karbidne trdine imajo…

Absorptivna zmogljivost okolja

Absorptivna zmogljivost okolja pove, koliko snovi ali vplivov lahko sprejme določeno okolje, da se ne spremeni njegova kakovost oz. značilnost.

Abundanca

Abundanca pomeni številčno prisotnost neke populacije v okolju.

Acetilen

Acetilen je kemijsko alkin, to je ogljikovodik imenovan etin, s kemijsko molekulsko formulo C2H2 in racionalno formulo HC=CH. Čisti etin je plin brez barve in brez vonja, medtem ko ima tehnični etin, ki je pridobljen iz kalcijevega karbida, (CaC2) neprijeten vonj po primeseh v acetilenu, kot so fosfin (PH3), arzin (AsH3), vodikov sulfid (H2S), ipd. Oba ogljikova atoma v acetilenu sta sp hibridizirana…

Acidnost

Acidnost pomeni kislost.

Acidofilne vrste organizmov

Med acidofilne vrste organizmov uvrščamo organizme, ki se najbolje razvijajo v zelo kislih razmerah.

Acidofobne vrste organizmov

Med acidofobne vrste organizmov uvrščamo organizme, ki se najbolje razvijajo v nevtralnih in bazičnih okoljih. Med te organizme sodi večina živali in rastlin.

Acidoza

Acidoza je zastrupitev s kislimi snovmi.

Actimel - povečanje odpornosti organizma

V črevesju, kjer poteka 70% vseh obrambnih reakcij v telesu, Actimel s svojo kulturo L.casei Imunitass pomaga premagati škodljive bakterije in krepiti našo naravno odpornost na 3 načine: 1. podpira naravno ravnovesje črevesne bakterijske flore in tako preprečuje širjenje škodljivih bakterij v telesu 2. ustvari zaščitno pregrado, ki preprečuje prodor škodljivih bakterij skozi črevesno steno 3. spodbuja…

Adaptacija

Adaptacija pomeni prilagoditev organizma na določeno okolje. Če se posamezni organizmi ne morejo prilagoditi onesnaževanju in degradaciji okolja, v določenem okolju propadejo.

Adenin

Adenin je organska baza, derivat purina (6-aminopurin) in ima kemijsko formulo:

ADI

ADI je kratica za acceptable daily intake – sprejemljiv dnevni vnos (fitofarmacevtskih sredstev) v mg/kg telesne teže/dan.

Adiabata

Adiabata je krivulja, ki v diagramu p.V kaže odvisnost tlaka od prostornine idealnega plina pri adiabatni spremembi stanja.

Adiabatna sprememba

Pri adiabatni spremembi stanje ne poteka izmenjava toplote z okolico. Snov iz okolje ne sprejema toplote, niti toplote v okolje ne oddaja.

Adicija

Adicija pomeni združevanje dveh molekul, pri čemer ima ena molekula dvojno ali trojno vez. Poteka na atomih ob dvojni ali trojni vezi.